NEO App

produkt
Vyberte prosím produkt z naší nabídky. Jinak Vám neporadíme.
0 Kč
Kdž zvolíte i cenu, poradíme Vám lépe.


SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE UŽIVATELŮ PORTÁLU, HODNOCENÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB
(NEOSORT)

Společnost FS Technology s.r.o. IČO 29142237, DIČ CZ29142237, se sídlem Mokropeská 2027, 252 28 Černošice, zapsaná v Praze obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 203380 je provozovatelem internetového portálu NEOSORT (dále jen Portál).

Tyto Smluvní podmínky registrace uživatelů portálu upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů (zájemců) v rámci služeb poskytovaných Portálem při registraci uživatele (zájemce) portálu.

1. Výklad pojmů

1.1. Zájemce: je uživatel služeb portálu a může jím být kdokoliv, kdo má přístup k a využívá síť Internet k vyhledávání event. zakoupení zboží a služeb na portálu NEOSORT (dále jen Zájemce)
1.2. Provozovatel: FS Technology s.r.o. – podrobnosti viz výše
1.3. Hodnocení: rozumí se jimi všechny recenze či jiné příspěvky Zájemců do diskuze k jednotlivým výrobkům/službám, jakož i užití hodnotících grafických symbolů (např. hvězdičky) na Portálu (dále jen Hodnocení)
1.4. Uživatelský účet: je vytvořen Zájemcem tak, že ke svému „jménu“ (konkrétně: k adrese jeho e-mailové schránky) připojí jím zvolené přístupové heslo. Umožňuje využívání některých služeb, poskytovaných Portálem.

2. Práva a povinnosti stran

2.1. Provozovatel není oprávněn poskytovat údaje Zájemce, zadané při vytváření jeho uživatelského účtu, třetím osobám s výjimkou zákonné povinnosti poskytnout je orgánům státní moci.
2.2. Provozovatel nekontroluje správnost a pravdivost Zájemcem zadaných údajů. Přes potvrzující e-mail pouze ověřuje existenci e-mailové adresy a fakt, že tato konkrétní adresa náleží konkrétnímu Zájemci.
2.3. Provozovatel má právo zrušit uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno by nebylo v souladu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo by vzbuzovalo pohoršení. Toto právo může využít i bez varování a bez náhrady.
2.4. Provozovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet Zájemce, který jej aktivně nevyužívá po dobu delší než 6 měsíců. Takový účet může být uvolněn pro jiného Zájemce.
2,5, Provozovatel má právo jednostranně změnit tyto podmínky registrace v přiměřeném rozsahu. Je pak povinen změny oznámit na svých internetových stránkách nejméně 7 dnů před datem nabytí jejich účinnosti.

3. Hodnocení výrobků a služeb

3.1. Hodnocení jednotlivých výrobků/služeb mohou přidávat jen Zájemci s již vytvořeným uživatelským účtem na Portálu.
3.2. Vložení hodnocení na Portál je bezplatné a Zájemcům za ně nepřísluší žádná odměna.
3.2. Hodnocení, sepsaná Zájemci, vyjadřují pouze názor jejich autorů. Provozovatel neodpovídá za jejich správnost či pravdivost.
3.4. Hodnocení nesmí vzbuzovat dojem, že bylo zpracováno Provozovatelem nebo na jeho pokyn.
3.2. Zápisem příspěvku/recenze dává Zájemce souhlas s jejich užitím v rámci služeb poskytovaných Portálem
3.3. Souhrnné hodnocení výrobku/služby je kalkulováno jako prostý průměr všech zapsaných hodnocení. Může být převedeno do grafické podoby hvězdiček v rozsahu 1 – 5, kde vyšší číslice znamená lepší hodnocení.
3.4. Hodnocení může být Provozovatelem bez náhrady smazáno, pokud text neobsahuje vlastní hodnocení, nebo naopak obsahuje reklamu, vulgární výrazy či URL odkazy, je v rozporu s dobrými mravy nebo porušuje zákony České republiky a v případech podobných těm zde jmenovaným. Stejné oprávnění odstranit hodnocení má Provozovatel v případech podezření na úmyslné poškozování konkurence nebo vlastního zvýhodňování.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vyhledáváme pro Vás odpovídající výrobky